Palmen, Connie

Geheel de uwe van Connie Palmen

Connie Palmen maakte als schrijfster furore met De wetten, De vriendschap en I. M.
Geheel de uwe, uitgeverij Prometheus, heeft overeenkomsten met De wetten, maar vooral met I.M. Hoofdfiguur is de joodse toneelcriticus en columnist Salomon Schwartz. Hij is de zoon van getraumatiseerde ouders, die een oorlogsverleden met zich meedragen. Liefde krijgt hij niet, erger nog, hij wordt verstoten. Dat leidt bij de intelligente en erudiete Salomon tot een gedrag waar je, psychologisch gezien, niet van opkijkt, maar toch. Hij is wel een heel erge verleider, hoerenloper, bedreiger en nog veel meer, tot aan zijn dood schuwt hij niets of niemand. Hoe kunnen vrouwen voor hem vallen?
Palmen introduceert er verschillende die dat doen: een psychiater, een hoer, een actrice, een non en een biografe, die elk hun eigen story met hem hebben. Hoe komt het dat ze allen zo verslingerd aan hem raakten? Zegt dat vooral iets over henzelf? Natuurlijk zegt het dat, maar wát, probeert Palmen in haar lijvige roman uit de doeken te doen. Psychiater De Vries belicht de tragische omstandigheden en achtergronden van Salomon Schwartz en hoe het komt dat hij zo'n macht over vrouwen heeft. Er tussendoor lezen we het commentaar van Charlie, de biografe van Schwartz, waaruit blijkt dat het ook een man was met zachte kanten. Waar het bij Palmen opnieuw om draait is:
De liefde en wel om de tegenstelling tussen het verlangen naar overgave aan de ander en de angst jezelf te verliezen in die ander. En om het verlangen naar de (onmisbare) vader. 'Liefde, zegt Palmen in een interview, heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven - voor wie niet, maar daar ga ik het niet over heben. Dat wil ik niet delen met de natie. Ik ben geheel de uwe, opdat ik onbereikbaar kan zijn. Deze wonderbaarlijke combinatie is alleen mogelijk door mij alleen symbolisch te geven. Dat is de essentie van 'Geheel de uwe.'

Ellen de Jong