Chabot, Boudewijn 2010

Handboek voor zelfgestuurd sterven - 2010

Eindelijk een handboek voor zelfgestuurd sterven: UITWEG, een waardig levenseinde in eigen hand, geschreven door Boudewijn Chabot, Uitgever Van Nijgh & Ditmar.
Alle informatie over ‘de pil van Drion’ wordt tot in details gegeven. Een grote geruststelling voor patiënten en niet zieke ouderen die hun zelfstandigheid willen behouden tot en met hun sterfbed, en zelf kunnen beslissen over zowel methode als moment. Mondigheid en mogelijkheden zijn vergroot en afhankelijkheid van artsen is verminderd. Mede-auteur journaliste Stella Braam heeft de leesbaarheid optimaal gemaakt.
Een handboek is een boek aan de hand waarvan inzicht en vaardigheden kunnen worden verkregen. Dat is Chabot gelukt. Wilt u zonder hulp van een arts een einde aan uw leven maken dan kan dat. Gekozen kan worden tussen stoppen met eten en drinken ofwel medicijnen. Uiterst belangrijk is dat die keuze aan de betrokkene zelf is. Die heeft om het doel te bereiken geen arts meer nodig. Wèl mag van de dokter hulp worden verwacht om eventuele pijn, slapeloosheid en angst te verhelpen, ook als die arts zelf geen actieve euthanasie wil toepassen. ‘Want dat is’, zegt Chabot met nadruk, ‘geen verplichting maar blijft een gunst.’ Helder en behoedzaam wordt, met voorbeelden uit de praktijk de weg gewezen waarlangs ieder het pad naar de goede dood kan vinden. De schrijver draait er ook niet omheen waar huisartsen ernstig faalden in hun primaire taak: de zorg voor hun patiënten.
Er is in de beroepsorganisatie van artsen en in de politiek angst om deze problematiek uit de gesloten wereld van medici en apothekers te lichten. ‘Waarom toch deze bevoogding, vraagt Chabot.’ ‘En waarom toch moeten naasten die mede-lijden, hun ouders of vrienden willen helpen, beducht zijn voor gevangenisstraf?’
Helaas is het nodig gedragsadviezen ter harte te nemen betreffende de benadering van de huisarts met de vraag naar hulp bij zelfdoding! Wees verbaal begaafd, maar nederig, zeg niet dat u anderen teveel wordt, kleed u niet te netjes, geef de arts niet de kans u depressief te vinden want dan krijgt u antidepressiva! Geef hobby’s op. Spreek niet teveel en pas op met behandelweigering, zeg: het is op.
Opvallend staat voorin deze handreiking dat uitgever noch schrijvers aansprakelijk zijn voor de interpretatie van de inhoud. Het zou verbazing wekken als overeenkomstig op een pak kaarsen zou staan: ‘De fabrikant is niet aansprakelijk voor brand’ - Chabot kent zijn Pappenheimers.
En, hem volgend in zijn advies om bij beginnende dementie niet te lang te wachten alvorens maatregelen te nemen (pag 52) haast ik me nu alvast iedereen aan te raden dit boek aan te schaffen. Is het nog ver van uw bed, leg het dan maar in uw nachtkastje. Hopelijk hebt u het nooit nodig.

Ellen de Jong