Kapuściński, Ryszard

Reizen met Herodotos van Kapuściński

De Poolse schrijver Ryszard Kapuściński, schreef dit boek in 2004, een jaar later werd het vertaald door Ewa van den Bergen-Makala en uitgegeven door De Arbeiderspers.

Kapuściński werd als jonge correspondent naar het hem onbekende China gestuurd. Zijn chef gaf hem een boek mee 'voor onderweg'. Dit boek, getiteld Historiën heeft hem nooit meer verlaten. Herodotos, de schrijver ervan, was jarenlang zijn metgezel op de talloze reizen die Kapuściński maakte. Deze Griekse auteur was voor zover bekend de eerste historicus uit de geschiedenis. Hij werd waarschijnlijk 484 jaar voor Christus geboren en is ongeveer 54 jaar oud geworden.

De wereld van die tijd was klein in onze ogen. Griekenland werd door hem gezien als het geografisch centrum. Ten Noorden van de Zwarte Zee leefde de Skyten, een nomadisch ruitervolk, daarboven was alles sneeuw en ijs. Over Europa was niets bekend, maar via Turkije kon men na een tocht van drie maanden de hoofdstad van Perzië bereiken, terwijl aan de overkant van de Middellandse Zee zich Egypte bevond met de Nijl als levensbron en waterweg. Stroomopwaarts van deze rivier waren er slechts vage gegevens bekend van wonderlijke wezens.
Herodotos schreef de geschiedenis, de dingen die vóór zijn tijd gebeurd waren op aan de hand van mondelinge informatie, immers boeken waren er niet. Hij ging de markt op, maakte kennis met mensen die hem wellicht iets konden vertellen over hun volk, waar ze vandaan kwamen, wie de buurvolkeren waren, in welke goden ze geloofden, wat hun gebruiken en rituelen in het dagelijks leven, bij huwelijk, geboorte en dood, waren.
Vooral de geschiedenissen van de vele oorlogen die gevoerd werden zijn breed uitgemeten.
Kapuściński loopt de wegen die Herodotos ging en stelt dat geschiedenis schrijven niet de droge opsomming is van wat er is gebeurd, maar het aanschouwelijk maken van wat mensen hebben meegemaakt en doorleefd, hun angsten, listen, streken, hebzucht, zwakheid en begeerte.

Ellen de Jong