Japin, A. Een schitterend..

Intrigerende roman van Arthur Japin

'Een schitterend gebrek’ van Arthur Japin, uitgave De Arbeiderspers, kreeg de Libris Literatuurprijs 2003. De roman is gebaseerd op historische gegevens uit de memoires van de bekende Italiaanse vrouwenversieder Giacomo Casanova. De zeventienjarige Casanova ontmoet op het landgoed Pasiano bij Venetië, Lucia, een meisje van veertien. Ze brengt hem elke ochtend een ontbijt op bed en er groeit tussen hen iets dat op liefde lijkt. Ze beloven elkaar trouw tot in eeuwigheid. Het loopt anders. Lucia verdwijnt uit zijn leven. Later ontmoeten ze elkaar weer in Amsterdam, een aangrijpend gebeuren. Rondom dit intrigerend thema ontvouwt zich het dramatische verhaal, door Japin ingenieus in elkaar gezet: het door pokken gehavende gezicht van Lucia maakte dat ze haar liefde voor Casanova opofferde door te verdwijnen. Intussen slaat ze zich dapper door het leven met een voile voor haar gezicht. 'Aanvankelijk bedekte ik mijn gezicht alleen als ik het huis verliet. Door mij op die manier in te perken, ervoer ik een vrijheid die ik mij alleen uit mijn vroegste jeugd herinnerde. Sindsdien leef ik als herboren. Zolang ik door anderen niet gezien word, bekijk ik mijzelf niet meer. Verlost van het beeld dat ik van mezelf heb, kan ik mij weer zonder gevaar in de wereld begeven, zoals een kind onder de grote mensen', schrijft Japin.  Als ze intussen als hoerenmadam funktioneert ontmoet ze Casanova weer, nu onder de naam Seingalt.  Zonder te weten wie zich achter de sluier verbergt probeert hij haar te versieren. Ze laat hem gaan - hoe ze ook van hem houdt, nog steeds na al die jaren is hij het die haar hart bezit - omdat ze intussen geleerd heeft dat het voor haar eigen geluk beter is liefde te geven dan te bezitten. Japin geeft wijze lessen in de liefde en is een heer in het beschrijven van erotische scènes. Nergens wordt hij vulgair. 'Het is het geheim van de liefde dat ik verklap. Dat heb ik zelf in mijn leven zo ervaren. Veel mensen wachten af. Wanneer zal iemand mij liefhebben, vragen ze zich af. Terwijl liefde is als het omdraaien van een lichtknopje, zo simpel. De liefde komt als je beseft dat het om geven draait. Casanova heeft de liefde nooit gevonden omdat hij iemand was die liefhad. Lucia was degene die liefde gaf', zegt Japin in een interview. Opperste Romantiek in de eeuw van de Verlichting.

Ellen de Jong