Trevor, William 2015

De klassieker ‘Het verhaal van Lucy Gault’ van William Trevor opnieuw uitgegeven: Een roman vol weemoed

Kapitein Everard Gault, zijn vrouw Heloise en hun negenjarige dochter Lucy, wonen in een landhuis op het platteland Lahardane in Ierland. Henry en Bridget zijn hun bedienden. In het jaar 1921 is het een onrustige tijd in Ierland. Op een avond willen drie jonge nationalisten het huis in brand steken. De kapitein ziet hen sjouwen met blikken benzine. Hij pakt zijn geweer en schiet een van hen in de schouder. De nationalisten hebben diverse grootgrondbezitters het vuur al na de schenen gelegd, waarna die het land verlieten. De kapitein en zijn vrouw zien dat ook gebeuren en zeker nu hij geschoten heeft en een jongen daarbij verwondde. Ze besluiten Lahardane te verlaten en naar Engeland te verhuizen. Maar Lucy wil dat absoluut niet en verzet zich uit alle macht. Ze is erg gehecht aan het oude, grote huis, en aan haar vrije leven dat zich afspeelt op de velden, de bossen en de kliffen. En vooral op het strand en de zee waar ze met haar vader vaak in zwom. Meulenhoff Schatkamer gaf de klassieker ‘Het verhaal van Lucy Gault’ van de Ierse schrijver William Trevor (1928), opnieuw uit. In een vertaling van Miebeth van Horn. Met succes, want Trevor is een alom gewaardeerde grootmeester. Zijn verhaal van Lucy Gault is een melancholieke roman waarin heden en verleden en het onafwendbare lot kundig in elkaar overlopen. ‘Het talent van Trevor is vergelijkbaar met dat van klassieke Russische schrijvers als Tsjechov of Toergenjev’, aldus  de Volkskrant. Lucy vlucht na het besluit van haar ouders het bos in, ‘omlaag naar de beek, waar ze nog maar een paar dagen geleden haar vader geholpen had om een serie oversteekstenen neer te leggen. Ze zouden Lahardane verlaten-de vallei en de bossen en het strand […].’ Ze neemt op haar vlucht wat kleren en brood mee en bleef ‘op haar geheime plekken in de bossen van de vallei.’ Dan slaat het noodlot hard toe. Lucy is spoorloos verdwenen en waar haar vader, Henry, de vissers en andere helpers ook zoeken: ze is onvindbaar. Er wordt slechts een losse sandaal tussen de rotsen gevonden. Zou Lucy verdronken zijn? De kapitein en zijn vrouw zijn verdoofd van verdriet: ‘op donderdag 22 september 1921, verlieten kapitein Gault en zijn vrouw hun huis en zonder het te weten hun kind.’ Henry en Bridget krijgen het beheer over het landgoed. De beslissing van de ouders, en Lucy’s vlucht, in de bossen hebben dramatische gevolgen en vormen de kern van de roman. Door een wonder wordt Lucy later door Henry in de bossen gevonden, ze zal echter mank blijven. Zullen haar ouders ooit terugkeren, want hoe er ook naar hen geschreven en gezocht wordt, ze blijven onbereikbaar. Everard en Heloise reizen van het ene land naar het andere zonder een adres achter te laten. Lucy blijft op het landgoed, Henry en Bridget zorgen voor haar. Als ze de liefde van haar leven tegenkomt, gelooft ze ‘dat ze geen recht op liefde had voor zij vergeving gekregen had.’ Ze zou graag trouwen met haar geliefde Ralph, maar ze heeft naar haar idee de liefde van haar ouders verraden en heeft zichzelf opgedragen te wachten, boete te doen, tot haar ouders terugkomen en dat denkt ze zeker te weten. Maar ook zij worden verteerd door schuldgevoel omdat ze geen oor hadden voor de verlangens van hun kind. En als de kapitein dat schot niet had gelost waren ze wellicht niet overhaast vertrokken. Trevor laat de beweegredenen van zijn personages geloofwaardig in elkaar overvloeien en omdat hij dat zo goed kan worden spijt, rouw, liefde, schuld, maar ook vergeving, hoofdthema’s van alle tijden. Bovendien geschreven in een weemoedige, zuivere stijl, met sfeergevoelige beelden over het verglijden van de tijd en de loop van de seizoenen die laten zien hoe vergankelijk het leven is, en dat het helaas onmogelijk blijkt je lot te ontlopen.

Ellen de Jong   2015